Teknokritia


Hacklabissa luodaan tekniikan ruohonjuurirunoutta

Posted in Uncategorized Kirjoittanut Aion : 18.4.2012
Tags: , , ,

kuva: KV

Miten teknologia parantaa elämäämme 2025? -paneeli nosti esille hackerspacet tai hacklabit, kaikille avoimet yhteisölliset tilat, joissa tekniikasta ja rakentelusta kiinnostuneet voivat tavata toisiaan ja tehdä yhteistyötä erilaisten tiede-, teknologia- ja taideprojektien kimpussa.

Keitä hackerspace-osallistujat ovat, ja kiinnostaako heitä kehittää sosiaalista tai ympäristön hyvinvointia (ks. Neljä keinoa parantaa maailma teknologialla)? Tämä kysymys mielessä kävin tutustumassa Tampereen 5w-hackerspacen tiloihin ja tekijöihin.

Minut otettiin vastaan hacklabien henkeen avoimesti ja ystävällisesti. Sain tietää, että 5w on tekniikkaharrastajien yhteisö, jonka ytimessä on parisenkymmentä aktiivia. Mukanaolijoita yhdistää insinöörimäinen ajattelu ja kiinnostus laitteiden ja tekniikan rakentamiseen. Pääpaino on hardwaren, ei softan, rakentelussa. Hacklabin yksinkertainen idea on tarjota harrastajille kunnon tilat ja laitteet. sekä samanhenkisten ihmisten kannustavaa seuraa siinä ohessa.

Yhteistä tavoitetta 5w-porukalla ei ole. Isäntieni mukaan yhdenkään jäsenen projektissa ei ole ensisijaisena tavoitteena ympäristön tilan parantaminen.

En oikeastaan yllättynyt. Mutta ilahduin siitä innostuksesta, joka 5w:n tekniikkalaboratoriossa huokui. Tekniikka ja rakentelu on täällä vapaaehtoista ja omasta kiinnostuksesta lähtevää, ilman hyötyfunktiota – tekisi mieli sanoa itseilmaisua, luomista tekniikan kielellä. Hacklabilaiset kokeilevat, testaavat, rakentavat, purkavat, työstävät ja hiovat, kunnes lopputulos tyydyttää heitä.

Ihan ilman palkkaa. Useammankin mielessä tosin saattaa väikkyä ajatus omasta yrityksestä, mallina vaikkapa eräs parin harrastelijakoodarin autotallista käyntiinlähtenyt megainnovaatio.

Hacklabeissa tehdään teknologian ruohonjuurirunoutta. Entä ympäristön ja sosiaalinen hyvinvointi? En nähnyt merkkejä maailman pelastamisesta. Arvelen, että hacklabilaisia saattaa olla yhtä vaikea taivuttaa työskentelemään tietyn tavoitteen puolesta kuin ketä tahansa taiteilijaa.

Mutta siellä he ovat, kädet työssä ja mieli ideoimassa ja ongelmia ratkaisemassa. He puhuvat tekniikan kieltä. Pitäisikö siis myös ongelma ilmaista tekniikan kielellä?

kuva: KV

Advertisement

Neljä keinoa parantaa maailma teknologialla

Posted in Uncategorized Kirjoittanut Aion : 7.4.2012
Tags: , ,

Miten teknologia auttaa meitä kestävän elämäntavan saavuttamisessa? Elektroniikkavalmistaja Sony ja Forum for the Future -järjestö järjestivät karkauspäivänä aiheesta verkkopaneelikeskustelun. Mukana oli sekä liiketoiminta- ja innovaatioasiointuntijoita että kestävän elämäntavan puolestapuhujia, ja toki yleisökin osallistui.

Paneeli tunnisti tällaisia vaihtoehtoja:

Puhdas teknologia”, joka mahdollistaa saasteettomamman, tehokkaamman teollisuuden.

Olemassa olevien teknologioiden ja käytäntöjen hyödyntäminen tai parantaminen: kulutuksen ohjaaminen virtuaalituotteisiin, teknologioiden käyttäminen ”vihreisiin” tarkoituksiin (kuten henkilökohtaisen hiilidioksidikuorman mittaaminen kännykällä), virtuaalimatkustus ja etätyö sekä laitteiden päivittäminen niiden täysuusimisen sijaan.

Mielenkiintoisin ajatus on teknologiakehityksen demokratisoiminen: rohkaistaan ihmisiä kehittämään itse sovelluksia, jotka parantavat elämänlaatua. Jo nyt on olemassa ”hackspaceja”, eräänlaisia julkisia autotalleja, joissa kiinnostuneet tekevät omaehtoisesti kaikenlaisia teknisiä virityksiä ja kehittelyjä. Voisiko hackspace-toiminta tuottaa teknisiä elämänlaatuinnovaatioita?

Paneelin mukaan tämä vaatii porkkanaa tekijöille, jotta he inspiroituvat oikealla tavalla eivätkä vain rakentele raketteja. Lisäksi ihmisiä tulisi ylipäänsä saada enemmän mukaan vaikuttamaan teknologiakehitykseen. Syvenevän digitaalisen kuilun toisella puolella ovat ne, jotka osaavat ja haluavat osallistua kehitykseen, ja toisella puolella ne, jotka seisovat passiivisina kehityksen edessä.

Technology is only a tool – behind technology there is people”. Paneelin mukaan teknologia ei ole vain teknistä, vaan teknologiaa pitäisi tarkastella sosiaalisena ilmiönä, jolloin uudenlaiset innovaatiot saisivat mahdollisuuden. Näin muuten on todennut myös Martin Heidegger: ennen teknologiaa on teknologinen ajattelu, siis ihminen.

Lisätietoa: Paneelikeskustelun tiivistelmä